2016 m.
2017-09-21

Finansinės ataskaitos 

2016 m. IV k. Biudžet. įstaigų pajamų įmokų į biudž. ataskaita (0.25 MB)
2016 m. IV k. mokėtinų ir gautinų sumų Atask (1.6 MB)
2016 m. III k. Biudžetinių įstaigų įmokų į biudžetą ataskaita (0.26 MB)
2016m. III k. Mokėtinų gautinų sum atask (1.64 MB)
2016 m. IV ketv finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2.24 MB)
2016 m. IV ketv Finansinės būklės ataskaita (2.13 MB)
2016 m. IV ketv Aiškinamojo rašto lentelės (6.5 MB)
2016 m.III k. Forma 2 -specialioji dotacija min. algos kėlimui (4.85 MB)
2016 m. III ketv aiškinamasis.raštas (0.95 MB)
2016 m. III k. Forma 2-Valstybinių funkcijų vykdymo programa (3.56 MB)
2016 m. III ketv. forma Nr.2 - Spec.lėšos (3.58 MB)
2016 m.III k. Forma 2-savivaldybės biudžeto lėšos (4.82 MB)
2016 m.III ketv.20 VSAFAS 4 pr (0.27 MB)
2016 m. III ketv. Veklos rezultatų ataskaita (0.37 MB)
2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita (0.73 MB)
2016 m. III ketv.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (0.79 MB)
2016 m. II ketv. forma Nr.2 - Valstybinių funkcijų VP (2.58 MB)
2016 m. II ketv. forma Nr.2 - Spec.lėšos (2.57 MB)
2016 m. II ketv.biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas (0.52 MB)
2016 m. II ketv. Forma Nr.4 (1.21 MB)
2016 m. II ketv. forma Nr.2 - Biudžetas (2.58 MB)
2016 m. II ketv. Forma Nr.1 (0.23 MB)
2016 m.II ketv.20 VSAFAS 4 pr (0.26 MB)
2016 m. II ketv. Veklos rezultatų ataskaita (0.36 MB)
2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita (0.7 MB)
2016 m. II ketv.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (0.78 MB)
2016m. I ketv. Aiškinamsis raštas (1.28 MB)
2016m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita (1.18 MB)
2016m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita (0.6 MB)
2016m. I ketv.20 VSAFAS -4 pr. (0.44 MB)
2016m. I ketv.biudžeto vykdymo Aiškinamasis raštas (0.81 MB)
2016m. I ketv.biudžeto vykdymas- 4progr. spec.lėšos (4.32 MB)
2016m. I ketv.biudžeto vykdymas- 4 programa (4.36 MB)
2016m. I ketv.Forma Nr.4 (1.97 MB)
2016m. I ketv.Forma Nr.1 (0.37 MB)
2016m. I ketv.biudžeto vykdymas- 7programa (4.3 MB)
Nuorodos