2016 m.
2017-09-21

Finansinės ataskaitos 

2016 m. IV ketv finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2.24 MB)
2016 m. IV ketv Finansinės būklės ataskaita (2.13 MB)
2016 m. IV ketv Aiškinamojo rašto lentelės (6.5 MB)
2016 m. IV k. mokėtinų ir gautinų sumų Atask (1.6 MB)
2016 m. IV k. Biudžet. įstaigų pajamų įmokų į biudž. ataskaita (0.25 MB)
2016 m. III ketv.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (0.79 MB)
2016 m. III ketv.20 VSAFAS 4 pr (0.27 MB)
2016 m. III ketv. Veklos rezultatų ataskaita (0.37 MB)
2016 m. III ketv. forma Nr.2 - Spec.lėšos (3.58 MB)
2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita (0.73 MB)
2016 m. III ketv aiškinamasis.raštas (0.95 MB)
2016 m. III k. Mokėtinų gautinų sum atask (1.64 MB)
2016 m. III k. Forma 2-Valstybinių funkcijų vykdymo programa (3.56 MB)
2016 m. III k. Forma 2-savivaldybės biudžeto lėšos (4.82 MB)
2016 m. III k. Forma 2 -specialioji dotacija min. algos kėlimui (4.85 MB)
2016 m. III k. Biudžetinių įstaigų įmokų į biudžetą ataskaita (0.26 MB)
2016 m. II ketv.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (0.78 MB)
2016 m. II ketv.biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas (0.52 MB)
2016 m. II ketv.20 VSAFAS 4 pr (0.26 MB)
2016 m. II ketv. Veklos rezultatų ataskaita (0.36 MB)
2016 m. II ketv. Forma Nr.4 (1.21 MB)
2016 m. II ketv. forma Nr.2 - Valstybinių funkcijų VP (2.58 MB)
2016 m. II ketv. forma Nr.2 - Spec.lėšos (2.57 MB)
2016 m. II ketv. forma Nr.2 - Biudžetas (2.58 MB)
2016 m. II ketv. Forma Nr.1 (0.23 MB)
2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita (0.7 MB)
2016 m. I ketv.Forma Nr.4 (1.97 MB)
2016 m. I ketv.Forma Nr.1 (0.37 MB)
2016 m. I ketv.biudžeto vykdymo Aiškinamasis raštas (0.81 MB)
2016 m. I ketv.biudžeto vykdymas- 7programa (4.3 MB)
2016 m. I ketv.biudžeto vykdymas- 4progr. spec.lėšos (4.32 MB)
2016 m. I ketv.biudžeto vykdymas- 4 programa (4.36 MB)
2016 m. I ketv.20 VSAFAS -4 pr. (0.44 MB)
2016 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita (0.6 MB)
2016 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita (1.18 MB)
2016 m. I ketv. Aiškinamsis raštas (1.28 MB)
Nuorodos