2016 m.
2017-09-21 22:07:49

Finansinės ataskaitos 

2016 m. IV k. Biudžet. įstaigų pajamų įmokų į biudž. ataskaita
2016 m. IV k. mokėtinų ir gautinų sumų Atask
2016 m. III k. Biudžetinių įstaigų įmokų į biudžetą ataskaita
2016m. III k. Mokėtinų gautinų sum atask
2016 m. IV ketv finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. IV ketv Finansinės būklės ataskaita
2016 m. IV ketv Aiškinamojo rašto lentelės
2016 m.III k. Forma 2 -specialioji dotacija min. algos kėlimui
2016 m. III ketv aiškinamasis.raštas
2016 m. III k. Forma 2-Valstybinių funkcijų vykdymo programa
2016 m. III ketv. forma Nr.2 - Spec.lėšos
2016 m.III k. Forma 2-savivaldybės biudžeto lėšos
2016 m.III ketv.20 VSAFAS 4 pr
2016 m. III ketv. Veklos rezultatų ataskaita
2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. III ketv.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. II ketv. forma Nr.2 - Valstybinių funkcijų VP
2016 m. II ketv. forma Nr.2 - Spec.lėšos
2016 m. II ketv.biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
2016 m. II ketv. Forma Nr.4
2016 m. II ketv. forma Nr.2 - Biudžetas
2016 m. II ketv. Forma Nr.1
2016 m.II ketv.20 VSAFAS 4 pr
2016 m. II ketv. Veklos rezultatų ataskaita
2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. II ketv.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016m. I ketv. Aiškinamsis raštas
2016m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2016m. I ketv.20 VSAFAS -4 pr.
2016m. I ketv.biudžeto vykdymo Aiškinamasis raštas
2016m. I ketv.biudžeto vykdymas- 4progr. spec.lėšos
2016m. I ketv.biudžeto vykdymas- 4 programa
2016m. I ketv.Forma Nr.4
2016m. I ketv.Forma Nr.1
2016m. I ketv.biudžeto vykdymas- 7programa
Nuorodos