2015 m.
2015-06-03

Finansinės ataskaitos

2015m. IV ketv.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aišk.raštas (0.89 MB)
2015m. IV ketv.-1 Forma (0.23 MB)
2015m. IV ketv. metinių finansinių ataskaitų aiškinasis raštas (2.86 MB)
2015m. IV ketv. 8 VSAFAS 1 pr. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1.85 MB)
2015m. IV ketv. 6 VSAFAS 6 pr. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (0.3 MB)
2015m. IV ketv. 5 VSAFAS 2 pr. Pinigų srautų ataskaita (0.92 MB)
2015m. IV ketv. 4Forma (1.16 MB)
2015m. IV ketv. 4 VSAFAS 1 pr. Grynojo turto pokyčių ataskaita (0.4 MB)
2015m. IV ketv. 3 VSAFAS 2 pr. Veiklos rezultatų ataskaita (0.5 MB)
2015m. IV ketv. 20 VSAFAS Informacija pagal veiklos segmentus (0.86 MB)
2015m. IV ketv. 20 VSAFAS 5 pr. Finansavimo sumų likučiai (0.32 MB)
2015m. IV ketv. 20 VSAFAS 4 pr. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį (0.8 MB)
2015m. IV ketv. 2 VSAFAS 2 pr. Finasinės būklės ataskaita (0.9 MB)
2015m. IV ketv. 17 VSAFAS 8 pr. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (0.36 MB)
2015m. IV ketv. 17 VSAFAS 7 pr. Informacija apie vienerius metus gautinas sumas (0.41 MB)
2015m. IV ketv. 17 VSAFAS 13 pr. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis (0.24 MB)
2015m. IV ketv. 17 VSAFAS 12 pr. Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas (0.38 MB)
2015m. IV ketv. 13 VSAFAS 1 pr. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2.25 MB)
2015m. IV ketv. 12 VSAFAS 1 pr. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1.45 MB)
2015m. IV ketv. 10 VSAFAS 2 pr. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (0.3 MB)
2015m. IV ketv-2 forma-Valstybinių funkcijų vykdymo programa (2.51 MB)
2015m. IV ketv-2 forma-Specialioji dotacija min.algos kėlimui (2.5 MB)
2015m. IV ketv-2 forma-Spec.lėšos (2.51 MB)
2015m. IV ketv-2 forma-Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos (2.52 MB)
2015m. IV ketv-2 forma-Miesto darnaus vystymo programa (2.61 MB)
2015m. IV ketv-2 forma-Investicijų programa (biudžetas) (2.49 MB)
2015m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita (0.61 MB)
2015m. III ketv. Forma Nr.4 (2.08 MB)
2015m. III ketv. Forma Nr.1 (0.35 MB)
2015m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita (1.18 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas-4 progr.specialioji dotacija (4.43 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 7 programa (4.44 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 4 programa (4.48 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 4 progr.spec.lėšos (4.45 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 2 programa (4.35 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykd. A.raštas (1.11 MB)
2015m. III ketv. Aiškinamasis raštas (1.33 MB)
2015m. III ketv. 20 VSAFAS-4 pr (0.46 MB)
2015m. II ketv. Veiklos rezultatų atask. (0.6 MB)
2015m. II ketv. Forma Nr.1 (0.37 MB)
2015m. II ketv. Finansavimo sumos (0.44 MB)
2015m. II ketv. Biužeto vykd. A.raštas (0.94 MB)
2015m. II ketv. Nr.4 (2.08 MB)
2015m. II ketv Finansiniės būklės atask. (1.17 MB)
2015m. II ketv finansinių atsak A.raštas (1.31 MB)
2015m. II ketv biudžeto vykdymas- 7 programa (4.41 MB)
2015m. II ketv biudžeto vykdymas- 4 programa Spec. (4.43 MB)
2015m. II ketv biudžeto vykdymas- 4 programa (4.46 MB)
2015m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita (0.6 MB)
2015m. I ketv. Forma Nr.4 (2.2 MB)
2015m. I ketv. Forma Nr.1 (0.38 MB)
2015m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita (1.18 MB)
2015m. I ketv. Biužeto vykd. A.raštas (0.82 MB)
2015m. I ketv. Aiškinamasis raštas (1.32 MB)
2015m. I ketv. 20 VSAFAS 4 priedas (0.45 MB)
2015m. I ketv biudžeto vykdymas- 7 programa (4.77 MB)
2015m. I ketv biudžeto vykdymas- 4 programa Spec. (4.56 MB)
2015m. I ketv biudžeto vykdymas- 4 programa (4.74 MB)
Nuorodos