2015 m.
2015-06-03

Finansinės ataskaitos

2015m.IV ketv-2 forma-Spec.lėšos (2.51 MB)
2015m.IV ketv.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aišk.raštas (0.89 MB)
2015m.IV ketv-2 forma-Specialioji dotacija min.algos kėlimui (2.5 MB)
2015m.IV ketv-2 forma-Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos (2.52 MB)
2015m.IV ketv-2 forma-Valstybinių funkcijų vykdymo programa (2.51 MB)
2015m.IV ketv-2 forma-Investicijų programa (biudžetas) (2.49 MB)
2015m.IV ketv-2 forma-Miesto darnaus vystymo programa (2.61 MB)
2015m. IV ketv.4Forma (1.16 MB)
2015m.IV ketv.-1 Forma (0.23 MB)
2015m. 20 VSAFAS Informacija pagal veiklos segmentus (0.86 MB)
2015m. 20 VSAFAS 5 pr. Finansavimo sumų likučiai (0.32 MB)
2015m. 20 VSAFAS 4 pr. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį (0.8 MB)
2015m. metinių finansinių ataskaitų aiškinasis raštas (2.86 MB)
2015m. 17 VSAFAS 13 pr. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis (0.24 MB)
2015m. 17 VSAFAS 12 pr. Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas (0.38 MB)
2015m. 17 VSAFAS 8 pr. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (0.36 MB)
2015m. 17 VSAFAS 7 pr. Informacija apie vienerius metus gautinas sumas (0.41 MB)
2015m. 13 VSAFAS 1 pr. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2.25 MB)
2015m. 12 VSAFAS 1 pr. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1.45 MB)
2015m. 10 VSAFAS 2 pr. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (0.3 MB)
2015m. 8 VSAFAS 1 pr. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1.85 MB)
2015m. 6 VSAFAS 6 pr. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (0.3 MB)
2015m. 5 VSAFAS 2 pr. Pinigų srautų ataskaita (0.92 MB)
2015m. 4 VSAFAS 1 pr. Grynojo turto pokyčių ataskaita (0.4 MB)
2015m. 3 VSAFAS 2 pr. Veiklos rezultatų ataskaita (0.5 MB)
2015m. 2 VSAFAS 2 pr. Finasinės būklės ataskaita (0.9 MB)
2015m. III ketv. Aiškinamasis raštas (1.33 MB)
2015m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita (1.18 MB)
2015m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita (0.61 MB)
III ketv.20 VSAFAS-4 pr (0.46 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykd. A.raštas (1.11 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 4 programa (4.48 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 7 programa (4.44 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 2 programa (4.35 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas-4 progr.specialioji dotacija (4.43 MB)
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 4 progr.spec.lėšos (4.45 MB)
2015m. III ketv.Forma Nr.4 (2.08 MB)
2015m. III ketv.Forma Nr.1 (0.35 MB)
2015m. II ketv.Forma Nr.4 (2.08 MB)
2015m. II ketv.Forma Nr.1 (0.37 MB)
2015m. I ketv.Forma Nr.4 (2.2 MB)
2015m. I ketv.Forma Nr.1 (0.38 MB)
2015m. II ketv biudžeto vykdymas- 4 programa (4.46 MB)
2015m. II ketv biudžeto vykdymas- 4 programa Spec. (4.43 MB)
2015m. II ketv. Biužeto vykd. A.raštas (0.94 MB)
2015m. II ketv biudžeto vykdymas- 7 programa (4.41 MB)
2015m. II ketv Finansiniės būklės atask. (1.17 MB)
2015m. II ketv. Veiklos rezultatų atask. (0.6 MB)
2015m. II ketv. Finansavimo sumos (0.44 MB)
2015m. II ketv finansinių atsak A.raštas (1.31 MB)
2015m. I ketv. Biužeto vykd. A.raštas (0.82 MB)
2015m. I ketv biudžeto vykdymas- 7 programa (4.77 MB)
2015m. I ketv biudžeto vykdymas- 4 programa (4.74 MB)
2015m. I ketv biudžeto vykdymas- 4 programa Spec. (4.56 MB)
2015 m.I ketv. Aiškinamasis raštas (1.32 MB)
2015 m.I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita (0.6 MB)
2015 m.I ketv. Finansinės būklės ataskaita (1.18 MB)
2015 m.I ketv. 20 VSAFAS 4 priedas (0.45 MB)
Nuorodos