Reglamentuojantys dokumentai
2012-03-28

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Laikymo vieta

1.

Lopšelio- darželio veiklos nuostatai,

mokytojų tarybos sprendimai, nutarimai

Direktorės N. Juozaitytės kabinetas

2.

Metinis įstaigos veiklos planas,

įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa

Direktorės pavaduotojos ugdymui V. Vaitiekūnienės kabinetas

3.

Lopšelio- darželio strateginis planas 2004 – 2012 m. m.

Direktorės N. Juozaitytės kabinetas

4.

Metiniai ugdymo, pedagoginės priežiūros, vertimo (inspektavimo) planai

Direktorės pavaduotojos ugdymui V. Vaitiekūnienės kabinetas

5.

Įstaigos tarybos protokolai

Direktorės pavaduotojos ugdymui V. Vaitiekūnienės kabinetas

6.

Metodinės veiklos dokumentai

Direktorės pavaduotojos ugdymui V. Vaitiekūnienės kabinetas

7.

Finansiniai dokumentai

Direktorės pavaduotojos ūkio reikalams Faustinos Barkauskienės ir buhalterės Zitos Zaleckienės kabinetai

Nuorodos