Sveikatos priežiūra
2012-03-28 21:48:24

Sveikatos priežiūra

Vyr. slaugytoja, dietistė

Danutė Vanagienė

Vyr. slaugytoja

 • Vertina, kontroliuoja lopšelio-darželio patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę.

 • Veda sergančių vaikų apskaitą.

 • Organizuoja sveikatingumo renginius, vykdo dienos režimo laikymosi kontrolę.

 • Traumos, ligos atveju suteikia vaikui pirmą medicininę pagalbą.

 • Karantino atveju kontroliuoja vaikų rytinį priėmimą, sudaro sąlygas dezinfekcijos atlikimui.

 • Vertina, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę ir laikymą, maisto paruošimą.

 • Organizuoja sanitarinį-šviečiamąjį darbą įstaigos darbuotojams ir tėvams, užtikrina savalaikį įstaigos darbuotojų profilaktinį medicininį patikrinimą. Veda medicininę dokumentaciją.

Dietistė

 • Organizuoja visų ugdytinių maitinimą pagal sveikatos ministerijos reikalavimus. atsižvelgiant į vaiko amžių ir fiziologinius vaiko organizmo poreikius.

 • Kontroliuoja virtuvės darbuotojų darbą, darbo kokybę.

 • Kontroliuoja maisto produktų realizavimo terminus.

 • Sudarinėja valgiaraščius pagal higienos reikalavimus ir normas.

 • Sudaro perspektyvinį valgiaraštį 10-čiai dienų, kurį tvirtina VSC (visuomenės sveikatos centras)

Nuorodos