Prioritetinės veiklos kryptys
2011-09-20

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Lopšelis – darželis ‚,Šilelis“ įsikūręs išskirtinai gražioje jaukioje gamtiniu - geografiniu požiūriu aplinkoje (miške); Efektyviai išnaudojant įstaigos aplinką kokybiškai stiprinamos ir aktyvinamos veiklos kryptys: sveikatos saugojimo ir saugios gyvensenos; ekologinė - gamtos ir aplinkos supratimo ir saugojimo; pažintinė – tiriamoji

Nuorodos