Ugdymo programos
2016-02-10 09:48:16

Ugdymo programos

ĮSTAIGOJE UGDYMAS VYKSTA VADOVAUJANTIS PAGRINDINĖMIS PROGRAMOMIS: 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA  ( Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos  2014 m. rugsėjo 2d. įsak. Nr. V-779 ). Įsakymas įsigaliojo nuo 2015 rugsėjo 1 d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  ( Pritarta Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. liepos 12 d. Nr.  A- 419; patvirtinta Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ direktoriaus 2012 m. rugpjūčio1 d. įsakymu Nr. V-46)

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
Nuorodos