Misija, Vizija
2011-09-20

LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠILELIO“ MISIJA

Teikti paslaugos Petrašiūnų mikrorajono gyventojams, jų vaikams, organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuo 2(1,5) iki 7 metų, taikant priešmokyklinio ugdymo bei ikimokyklinio ugdymo programas. Ugdymo(si) procese garantuoti fizinį ir psichinį vaikų saugumą, vystymąsi, individualių poreikių tenkinimą, nuolatinį pagrindinių kompetencijų ugdymą.
Akcentuoti ir aktyvinti sveikos ir doros gyvensenos elementus, plačiai išnaudojant geografinę – kultūrinę aplinką.

LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠILELIO“ VIZIJA

Aukštos pedagoginės kultūros ikimokyklinė įstaiga vaikui ir šeimai, teikianti kokybiškas ir visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, garantuojanti visapusišką vaiko asmenybės

Nuorodos