Pedagogų sąrašas
2011-09-20

Pedagogų sąrašas

 

Eil. Nr.

Pedagogo vardas,

pavardė

Pedagogų išsilavini

mas

Pedagogų specialybė

Pedagogų mokomieji dalykai

Pedagogų turimos pareigos

Kvalifika

cinė

kategorija

Telefono numeris

El. pašto adresas

1

Rasa Eugenija Baušienė

Aukštasis neuniversi

tetinis

Ikimokyk

linis

ugdymas

Priešmo

kyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

2

Marina Bučinskienė

Aukštasis neuniversi

tetinis

Ikimokyk

linis

ugdymas

Ikimokyk

liklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

3

Violeta Dedovienė

Aukštesny

sis

Choreogra

fija

Ikimokyk

liklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

4

Aldona Kilinskienė

Aukštesny

sis

Ikimokyk

linis

ugdymas

Ikimokyk

liklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

5

Daiva Kiškienė

Aukštasis

Specialioji pedagogika ir logopedija

Logopedija

Logopedė

Logopedė metodininkė

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

6

Jurgita Kuktienė

Aukštasis

Edukologija

Ikimokyk

liklinis ugdymas

Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

7

Rasa

Mačianskienė

Aukštesny

sis

Ikimokykli

nių įstaigų

auklėtoja

Ikimokyk

liklinis ugdymas

Auklėtoja

Auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

8

Zita Malinauskienė

Aukštasis

Kūno kultūros pedagogika

Kūno kultūra

Kūno kultūros

pedagogė

Vyresnioji

kūno kultūros pedagogė

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

9

Ineta Martišienė

Aukštasis

Bendroji muzikos pedagogika

Muzikinis ugdymas

Muzikos

pedagogė

Vyresnioji muzikos pedagogė

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

10

Audronė Maslauskienė

Aukštesny

sis

Ikimokykli

nių įstaigų

auklėtoja

Ikimokyk

liklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

11

Kristina Ramansevi

čienė

Aukštasis

Bendroji muzikos

didaktika

Muzikos mokytoja

Auklėtoja

Auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

12

Audronė Šerkšnienė

Aukštasis neuniversi

tetinis

Ikimokyk

linis

ugdymas

Ikimokyk

liklinis ugdymas

Auklėtoja

Auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

13

Daiva Špokienė

Aukštesny

sis

Ikimokyk

linis

ugdymas

Ikimokyk

liklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

14

Edita Vainauskienė

 

 

Aukštesny

sis

Ikimokyk

linis

ugdymas

Ikimokyk

liklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

15

Vaida Vaitiekūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Priešmo

kyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

16

Raimonda Ruginienė

Aukštasis

Edukologija

Priešmo

kyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

(8-37)

45-71-52

sileliskaunas@gmail.com

 

Nuorodos