Logopedas
2011-09-20

LOGOPEDO PASLAUGOS:

Logopedas įstaigoje dirba 1 etatu, 5 darbo dienas per savaitę, teikia paslaugas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedas padeda vaikams šalinti ar sušvelninti kalbėjimo, garso tarimo, balso ir komunikacijos sutrikimus.

Logopedo veiklos funkcijos:

 

  1. teikti kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimų;

  2. dalyvauti teikiant bendras specialistų komandos konsultacijas, kurių metu aptariami vaikai, turintys kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų;

  3. dirbti kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų prevencijos srityje;

  4. konsultuoti vaikus kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ar komunikacijos sutrikimo atvejais;

  5. sudaryti individualias kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo programas;

  6. ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą;

  7. ugdyti kalbėjimo intonaciją, tempą bei ritmą;

  8. šalinti arba sušvelninti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

  9. gilinti žodžių garsų analizės ir sintezės įgūdžius;

  10. turtinti pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;

  11. mokyti tarti gimtosios kalbos garsus pagal specialias metodikas ir įvertinti jų tarimą skiemenyse, žodžiuose bei rišlioje kalboje;

  12. lavinti kalbėjimo procese dalyvaujančių organų judesius, balso stiprumą, aiškumą, melodingumą, girdimąjį suvokimą;

  13. mokyti taisyklingo kalbinio kvėpavimo;

  14. skatinti ir aktyvinti kalbos supratimą bei gebėjimą kalbėti;

  15. lavinti sensorinius pojūčius, skatinant bendrą lytėjimo, emocijų, regos, klausos, kalbos bei motorines funkcijas;

  16. ugdyti visus kalbos lygmenis ir pažinimo procesus;

  17. pasirinkti logopedinės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams;

  18. laikytis profesinės etikos principų, gerbti vaikų teises;

  19. bendrauti su įstaigą lankančiais vaikais remiantis tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais;

  20. teikti konsultacijas bei rengti rekomendacijas darbui namuose vaikų artimiesiems;

  21. tvarkyti ir saugoti logopedo kabineto įrangą ir darbo priemones bei rūpintis jų atnaujinimu ir papildymu;

  22. analizuoti savo veiklą, vertinti rezultatus ir su jais supažindinti įstaigos vadovybę;

  23. tvarkyti visus reikalingus darbui dokumentus ir pateikti reikalaujamą ataskaitą įstaigoje nustatyta tvarka;

  24. dalyvauti įstaigos susirinkimuose, posėdžiuose, organizuoti ir/ar dalyvauti įvairiuose renginiuose, talkose, seminaruose ir pan.

Nuorodos