Lopšelio grupės "Mažyliai" ugdytinių veikla
2019-01-22
Lopšelio grupės "Mažyliai" ugdytinių veikla

2018m. "Mažylių"  grupės vaikučių adaptacija  truko neilgai. Dėka supratingų ir kantrių tėvų  ugdytiniai adaptavosi gana greitai. Jau spalio babaigoje buvo galima daryti išvadas, jog grupėje ugdosi aktyvūs, turintys žingeidų charakterį vaikai. Po naujųjų  metų darome išvadas, jog vaikai jaučiasi psichologiškai gerai, yra aktyvūs, palankiai priima ne tik auklėtojas, bet ir kitus pedagogus ir darbuotojus, todėl  aktyvinsime visapusišką vaikų ugdymą(si). Akimirkos iš kasdieninės grupės veiklos.☺☺☺.

Priedai:
Nuorodos