Keičiasi vaikų mityba
2019-01-04
Keičiasi vaikų mityba

Informuojame, jog nuo 2019-01-07 lopšelyje-darželyje "Šilelis" keičiasi vaikų mityba , vadovaujantis : LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO  ĮSAKYMU " DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 Vilnius.

Priedai:
4 - 7 metų valgiaraščiai
1 - 3 metų valgiaraštis
Mitybos aprašas + įsakymas
Nuorodos