Lopšelio grupės "Mažyliai" ugdytinių veikla

2018m. "Mažylių"  grupės vaikučių adaptacija  truko neilgai. Dėka supratingų ir kantrių tėvų  ugdytiniai adaptavosi gana greitai. Jau spalio babaigoje buvo galima daryti išvadas, jog grupėje ugdosi aktyvūs, turintys žingeidų charakterį vaikai. Po naujųjų  metų darome išvadas, jog vaikai jaučiasi psichologiškai gerai, yra aktyvūs, palankiai priima ne tik auklėtojas, bet ir kitus pedagogus ir darbuotojus, todėl  aktyvinsime visapusišką vaikų ugdymą(si). Akimirkos iš kasdieninės grupės veiklos.☺☺☺.

 
Domėjosi gyvąją gamta bei jos apsauga

Sausio 7-11 dienomis, pasnigus ir pašalus, "Zuikučių" grupės vaikai, padedami Aldonos ir Jurgitos, domėjosi gyvąją gamta bei jos apsauga, įvairiais paukščiais ir jų gyvenimu žiemą. Pasitarę kartu nusprendė pagaminti skanėstų paukšteliams. Tad ryto rato metu vaikai kalbėjosi apie likusius žiemoti paukščius, knygelėse ieškojo pažįstamų paukščių. 

 
Didžiuojamės ugdytinių pasiekimais

"Smalsučių" grupės ugdytinė Skaistė Papievytė ir "Kodėlčiukų" grupės ugdytinė Elena Vėželytė 2018 m. gruodžio mėnesį dalyvavo Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 5-7 metų vaikų piešinių konkurse "Su atšvaitu saugiau". Abiejų mergaičių puikus gebėjimas paišyti buvo įvertintas priziniais laimėjimais. Sveikiname nugalėtojas! 

 
Nuorodos