Ką ir kaip valgo mūsų ugdytiniai

Ką ir kaip valgo mūsų ugdytiniai

 
Išbandėm patys ir daug sužinojom

Šiandien tęsėme projektą "Išbandau ir sužinau" laipiojimo centre "Miegantys drambliai". Sužinojome kokių laipiojimo rūšių yra, kokia dėvima apranga ir kokia reikalinga įranga norint užsiimti šia veikla. Sekėsi išties puikiai, emocijų išgyventa įvairių: nepasitikėjimas, baimė, drąsa, noras begalinis, jėgų neįvertinimas. Tačiau misija įveikta - išbandėm patys ir daug sužinojom

 
Lopšelio grupės "Mažyliai" ugdytinių veikla

2018m. "Mažylių"  grupės vaikučių adaptacija  truko neilgai. Dėka supratingų ir kantrių tėvų  ugdytiniai adaptavosi gana greitai. Jau spalio babaigoje buvo galima daryti išvadas, jog grupėje ugdosi aktyvūs, turintys žingeidų charakterį vaikai. Po naujųjų  metų darome išvadas, jog vaikai jaučiasi psichologiškai gerai, yra aktyvūs, palankiai priima ne tik auklėtojas, bet ir kitus pedagogus ir darbuotojus, todėl  aktyvinsime visapusišką vaikų ugdymą(si). Akimirkos iš kasdieninės grupės veiklos.☺☺☺.

 
Nuorodos